Cách đổi Email Facebook, Thay đổi Email đăng nhập Facebook

0

Khi tạo tài khoản Facebook, bạn có thể nhập địa chỉ email của liên hệ để nhận thông báo. Nếu bạn không còn sử dụng địa chỉ email bạn đã nhập, bạn có thể thay đổi địa chỉ email này sang địa chỉ email khác bất kỳ lúc nào. Thủ tục đổi email Facebook rất đơn giản và bạn có thể thực hiện từ máy tính hoặc thiết bị di động của mình.


Cách thay đổi email chính thành Facebook

1. Đăng nhập Facebook bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại cũ của bạn.

2. Nhấp vào Tam giác ở trên cùng bên phải và chọn Cài đặt .

cách xóa email trên facebook

3 trong Cài đặt Tài khoản Chung -> mục Liên hệ -> nhấn Biên tập

Thay đổi Email số điện thoại đăng nhập Facebook

4. Nhấn “Thêm email hoặc số điện thoại di động khác

cách xóa email khỏi facebook

5. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Nhập địa chỉ email mới của bạn vào trường “”.Nhập email Mới “và nhấp vào”Hơn“:

cách xóa email trên facebook bằng điện thoại

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận tại địa chỉ mới mà bạn đã thêm. Bạn truy cập vào email, trong thông báo Xác nhận Email Facebook, bạn có thể bấm vào đường link họ đưa ra hoặc nhận mã xác nhận nhập vào phần Xác nhận trên facebook để xác nhận.

cách xóa email trên facebook

Chọn nó làm địa chỉ email chính của bạn và nhấp vào Lưu thay đổi .

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể đăng nhập Facebook bằng địa chỉ mới cho đến khi bạn mở email đã được gửi cho bạn và xác nhận thay đổi.

Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được liên kết với tài khoản của mình, thông báo sẽ được nhận tại địa chỉ bạn đã chọn làm địa chỉ chính trên trang Cài đặt Tài khoản Chung.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.