Cách chỉnh sửa nội dung PDF trong Word

0

Với Word 2013 và 2016, bạn có thể chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word mà bạn có thể chỉnh sửa. Các video này cho thấy cách các tệp PDF được chỉnh sửa trong Word 2013 cũng được áp dụng cho Word 2016.

Để chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa, bạn mở nó giống như bạn làm với bất kỳ tài liệu nào khác.

  • Nhấp chuột Tập tin > Mở ra .
  • Chọn vị trí của tệp PDF và bấm vào Duyệt qua .
  • Tìm tệp PDF và bấm vào Mở ra .

Lưu ý: Tài liệu được chuyển đổi có thể không tương ứng hoàn hảo với tài liệu gốc. Ví dụ: các dòng và trang có thể bị ngắt ở các vị trí khác nhau.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment