Cách Chèn hình ảnh của bạn vào PowerPoint

0

Bạn có thể chèn hình ảnh vào PowerPoint 2013 mà bạn đã mua từ người khác hoặc từ máy ảnh hoặc máy quét kỹ thuật số của bạn. Những hình ảnh này được lưu trữ dưới dạng các tệp riêng biệt trên ổ cứng hoặc các phương tiện khác. PowerPoint hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh, bao gồm .tif, .jpg, .gif, .bmp và .png.

Giống như hình ảnh trực tuyến, bạn có thể chèn hình ảnh bằng lệnh Chèn tab hoặc bằng biểu tượng trình giữ chỗ. Trong bài tập này, bạn chèn hình ảnh từ tệp bằng trình giữ chỗ và sử dụng tab Chèn.


Các bước chèn hình ảnh trong PowerPoint

1. Trong chỗ dành sẵn nội dung, hãy nhấp vào biểu tượng Hình ảnh.

Xem biểu tượng trong hình này.

Cách chèn hình ảnh của bạn vào PowerPoint

2. Trong hộp thoại Chèn Hình dạng, điều hướng đến vị trí chứa hình ảnh bạn muốn sử dụng.

Nhấp vào nút Chèn. Xem hình ảnh này. Hình ảnh của pho mát bị cháy xuất hiện trong trình giữ chỗ.

Chèn hình ảnh hình ảnh sẽ chọn hình ảnh của bạn sẽ sử dụng.

3. Nhấp vào slide 4 để hiển thị nó.

Trang trình bày này không có chỗ dành sẵn cho hình ảnh.

4. Trên tab Chèn, bấm vào nút Ảnh.

Hộp thoại Chèn ảnh mở ra. Đó là hộp thoại giống như trong hình.

5. Nhấp vào hình ảnh và nhấp vào nút Chèn.

Hình ảnh xuất hiện ở giữa trang chiếu, chồng lên văn bản

6. Kéo hình ảnh dưới danh sách có dấu đầu dòng.

Xem hình ảnh được hiển thị như thế nào trong hình này.

Khi bạn đã chèn hình ảnh, bạn có thể kéo hình ảnh đó xung quanh trang chiếu.

7. Lưu bản trình bày và đóng nó.

Đóng bản trình bày bằng cách chọn Tệp → Đóng.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment