Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học

0

Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học

Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học là sách tổng hợp trình bày các công thức giải nhanh, các phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học hữu cơ và vô cơ được trình bày dễ hiểu, chi tiết. Mời các em học sinh tham khảo.

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este – Lipit

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

Phương pháp giải bài tập hidrocacbon thơm

Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học bao gồm 2 chương.

  • Chương 1 Giới thiệu các phương pháp cùng bài tập điển hình, minh họa
  • Chương 2 Bài tập vận dụng và đáp án cuối trang

Nội dung cụ thể

Chương 1: Các công thức giải nhanh trong Hóa học

1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no

Số đồng phân ancol CnH2n+2O = 2n – 2 (1 < n < 6)

Ví dụ 1: Có bao nhiêu ancol no đơn chức là đồng phân của nhau, công thức phân tử lần lượt là C3H8O, C4H10O, C5H12O?

Bài giải:

Số đồng phân ancol C3H8O: 23 – 2 = 2

C4H10O: 24 – 2 = 4.

C5H12O: 25 – 2 = 8

2. Công thức tính số đồng phân andehit đơn chức no

Số đồng phân andehit CnH2nO = 2 n-3 (2 < n < 7)

Ví dụ 2: Có bao nhiêu andehit đơn chức là đồng phân cấu tạo của nhau, công thức phân tử lần lượt là C4H8O, C5H10O, C6H12O?

Số đồng phân C4H8O: 24-3 = 2

C5H10O: 25-3 = 4

C6H12O: 26-3 = 8

Mời tham gia Thi và Tải đề thi THPT Quốc gia MIỄN PHÍ

Link đề thi trực tuyến:

Môn Văn Môn Lý Môn Hóa Môn Sinh Môn Anh
Link thi thử miễn phí Link thi thử miễn phí Link thi thử miễn phí Link thi thử miễn phí Link thi thử miễn phí

Link tải tài liệu thi thử THPT Quốc gia 2016 MIỄN PHÍ:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh
Leave a comment