Burning – Sam Smith

0

Lyrics:

I’ve been burning, yes, I’ve been burning

Such a burden, this flame on my chest

No insurance to pay for the damage

Yeah, I’ve been burning up since you left

I’ve been smoking, oh

More than twenty a day

Blame it on rebellion

Don’t blame it on me

Wish I was younger

Back to the nineteenth of May

I had an open mind

Swore to never change

Funny how time goes by

Had respect for myself

That river ran dry

You reached the limit

I wasn’t enough

It’s like the fire replaced all the love

I’ve been burning

Yes, I’ve been burning

Such a burden

This flame on my chest

No insurance to pay for the damage

Yeah, I’ve been burning up since you left

Oh, have you ever called

I will burst straight back

Give you my forgiveness

And the shirt off my back

No friends to turn to

Yeah, I messed up that

Wish we could smoke again

Just for a day, oh

Funny how time goes by

Had respect for myself

That river ran dry

You reached the limit

I wasn’t enough

And it’s like the fire replaced all the love

I’ve been burning

Yes, I’ve been burning

Such a burden

This flame on my chest

No insurance to pay for the damage

Yeah, I’ve been burning up since you left

Yeah, I’ve been burning up since you left

Oh, I’ve been burning up since you left

Vietsub:

Anh đã bùng cháy, vâng, anh đã bùng cháy

Thật là một gánh nặng, ngọn lửa này trên ngực anh

Không có bảo hiểm để trả cho thiệt hại

Đúng thế, anh đã bùng cháy kể từ khi em rời đi

Anh đã hút thuốc, oh

Hơn hai mươi mốt ngày

Đổ lỗi cho nó về sự nổi loạn

Đừng đổ lỗi cho anh

Ước gì anh trẻ lại

Quay lại ngày 19 tháng 5

Anh đã có một tâm trí cởi mở

Thề không bao giờ thay đổi

Thật buồn cười khi thời gian trôi qua

Đã tôn trọng bản thân mình

Dòng sông đó cạn

Em đã đạt đến giới hạn

Anh không đủ

Nó như ngọn lửa thay cho tất cả tình yêu

Anh đã đốt cháy

Vâng, anh đã đốt cháy

Thật là một gánh nặng

Ngọn lửa này trên ngực anh

Không có bảo hiểm để trả cho thiệt hại

Vâng, anh đã bùng cháy kể từ khi em rời đi

Ồ, bạn đã bao giờ gọi chưa?

Tôi sẽ quay trở lại

Cho em sự tha thứ của anh

Và chiếc áo sơ mi cởi ra khỏi lưng anh

Không có bạn bè để trở thành

Vâng, anh đã làm sai điều đó

Ước gì chúng ta có thể hút thuốc trở lại

Chỉ trong một ngày,

Thật buồn cười khi thời gian trôi qua

Đã tôn trọng bản thân mình

Dòng sông đó cạn

Em đã đạt đến giới hạn

Anh không đủ

Và nó như ngọn lửa thay cho tất cả tình yêu

Anh đã bùng cháy ngọn lửa

Vâng, anh đã bùng cháy ngọn lửa

Thật là một gánh nặng

Ngọn lửa này trên ngực anh

Không có bảo hiểm để trả cho thiệt hại

Vâng, anh đã bùng cháy kể từ khi em rời đi

Vâng, anh đã bùng cháy kể từ khi em rời đi

Oh, anh đã bùng cháy kể từ khi em rời đi

 

Leave a comment