Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021

0

Bộ 5 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021 kèm hướng dẫn chi tiết do Tìm Đáp Án biên soạn giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm:

  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021 – Đề số 1
  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021 – Đề số 2
  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3
  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021 – Đề số 4
  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021 – Đề số 5

Để xem được đủ 5 đề kèm đáp án, mời quý phụ huynh cùng các em học sinh tải tài liệu về!

Bản quyền thuộc về Tìm Đáp Án.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 489 592 là:

A. 500 B. 500 000 C. 5000 D. 50

Câu 2: Số bé nhất trong các số 274 926 , 279 284, 273 934, 278 928 là:

A. 273 934 B. 274 926 C. 279 284 D. 278 928

Câu 3: Số 90 704 có thể viết thành tổng các số tròn nghìn, tròn trăm và đơn vị là:

A. 90000 + 700 + 4 B. 9000 + 700 + 4
C. 9000 + 7000 + 4 D. 90000 + 7000 + 40

Câu 4: Trong các số 18391, 49183, 34883, 17373 số chia hết cho 3 là:

A. 49183 B. 34883 C. 17373 D. 18391

Câu 5: Trong các phân số frac{1}{2};frac{4}{3};frac{5}{6};frac{8}{3} phân số bé hơn 1 là:

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

Bài 2 (2 điểm): So sánh:

a, 2 phút 18 giây …. 140 giây b, 6m2 7cm2 …. 6000cm2
c, 3 tấn 5kg …. 3005kg d, 5 giờ 15 phút … 5 giờ 22 phút

Bài 3 (2 điểm): Tìm X, biết:

Bài 4 (2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.

a, Tính diện tích của thửa ruộng đó

b, Biết rằng cứ 1m2 người nông dân thu hoạch được 6kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ra thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

B. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phân số frac{4}{7} bằng phân số:

Câu 2: Kết quả của phép tính 72864 + 39189 bằng:

A. 115 023 B. 113 035 C. 112 035 D. 112 053

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấn 15kg 27g = ….g là:

A. 15027 B. 15270 C. 15420 D. 17750

Câu 4: Trong các số 37797, 49725, 19488, 22773 số chia hết cho 5 là số:

A. 49183 B. 34883 C. 17373 D. 18391

Câu 5: Trong các phân số frac{3}{8};frac{5}{6};frac{4}{3};frac{5}{{12}};frac{8}{7};frac{6}{5};frac{2}{9}, số phân số bé hơn 1 là:

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Điền theo mẫu:

Viết Đọc
frac{2}{6} Hai phần sáu
frac{{17}}{3}  
  Hai mươi sáu phần tám mươi lăm
3 137 487  
  Mười hai triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm linh tư

Bài 2 (2 điểm): Tính:

Bài 3 (2 điểm): Tìm X, biết:

Bài 4 (2 điểm): Một cửa hàng nhập về 15 tấn gạo. Ngày đầu tiên bán được 2788kg gạo. Ngày thứ hai bán được gấp đôi số gạo ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán được số gạo bằng trung bình cộng số gạo bán được của ngày thứ nhất và thứ hai. Hỏi sau ba ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

C. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 19200 giây = …. phút

A. 420 B. 300 C. 320 D. 350

Câu 2: Một xe ô tô chở được 20 bao gạo, mỗi bao cân nặng 36kg. Chiếc xe chở được số ki-lô-gam gạo là:

A. 72 B. 720 C. 7200 D. 702

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 6m27dm2 = …cm2

A. 67000 B. 60700 C. 6070 D. 607

Câu 4: Hình I là hình chữ nhật có chiều dài 4cm và chiều rộng 3cm. Hình II là hình vuông có cạnh bằng 3cm. Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây:

A. Diện tích hình II lớn hon diện tích hình I

B. Diện tích hình I bằng chu vi hình II

C. Chu vi hình I nhỏ hơn chu vi hình II

D. Diện tích hình I và hình II bằng nhau

Câu 5: Trong các số 38947, 18423, 49178, 29482 số chia hết cho 9 là:

A. 38947 B. 49178 C. 18423 D. 29482

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + frac{6}{{15}} = frac{4}{3}

b, X - frac{3}{4} = frac{7}{{16}}

c, X - frac{3}{5} = frac{4}{{15}}:frac{8}{3}

Bài 3 (2 điểm): Một tiệm may ngày đầu tiên bán được 260m vải, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 12m vải. Ngày thứ ba bán được số mét vải bằng trung bình cộng của ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Tính số mét vải tiệm may đã bán được sau ba ngày.

Bài 4 (2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/7 chiều dài và chiều rộng kém chiều dài 360m.

a, Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b, Biết rằng cứ 1m2 thửa ruộng người ta thu hoạch được 7kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

——

Ngoài Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 5, Toán lớp 5 nâng cao, bài tập Toán lớp 5, đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Leave a comment