Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2016 – 2017

0

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2016 – 2017 TimDapAnsưu tầm, tổng hợp các bộ đề ôn tập có đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 1 theo TT 22 kèm theo. Các đề thi học kì 1 lớp 5 trong bộ đề này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức cơ bản đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5. Sau đây mời thầy cô cùng các em cùng tham khảo, tải về xem bản đầy đủ.

Tuyển tập 32 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm 2016 – 2017

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 – 2014

Trường TH Nguyễn Huệ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Họ và tên:……………… Môn: Toán

Lớp: ……… Năm học: 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

a. Hỗn số Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5chuyển thành số thập phân là:

A. 5,02 B. 5,15 C. 5,2 D. 5, 26

b. Giá trị của chữ số 5 trong số 63,539 là:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

c. Số lớn nhất trong các số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:

A. 9,85 B. 9,58 C. 98,5 D. 8,95

d. Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45 B. 4,5 C. 0,045 D. 450

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 9km 78m =……………..m b. 5m2 64dm2 = . . . . ……………dm2

c. 5 kg 23 g = …………….kg d. 231 ha = ……………. km2

Bài 3. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm.

a. 32,10………….320 b. 5,05 …………..5,050

c. 45,1 …………. 45,098 d. 79,12…………32,98

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

a. 35,124 + 24,682

b. 17,42 – 8,624

c. 12,5 × 2,3

d. 19,72: 5,8

Bài 5. Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Bài 6. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó?

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a. 4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5 b. 23,5 × 4,6 + 23,5 × 5,4

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 – 2018 theo Thông tư 22 – Đề số 2

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài Đáp án Điểm Hướng dẫn
1 a) C; b) B; c) C; d) A 1 Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm
2

a) 9km 78m = 9078 m

b) 5m2 64dm2 = 564 dm2

c) 5kg 23 g = 5,023kg

d) 231ha = 2,31 km

1 Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm
3 a. 32,10 < 320 b. 5,05 = 5,050
c. 45,1 > 45,098 d. 79,12 > 32,98
1 Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm
4 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 2 Mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm
5

Bài giải

Số học sinh 10 tuổi của lớp 5B là:(0,25đ)

32 : 100 × 75 = 24 (Học sinh) (0,25đ)

Số học sinh 11 tuổi của lớp 5B là:(0,25đ)

32- 24 =8 (Học sinh) (0,25đ)

Đáp số: 8 Học sinh (0,25đ)

1,25

Phép tính đúng, lời giải sai không ghi điểm. Phép tính sai, lời giải đúng ghi điểm lời giải.

Sai đơn vị trừ toàn bài 0,5điểm

6

Bài giải

Chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật đó là: (0,25đ)

6,5 – 2,25 = 4,25 (dm) (0,5đ)

Diện tích của tấm bìa hình chữ nhật đó là: (0,25đ)

6,5 × 4,25 = 27,625 (dm) (0,5đ)

Đáp số: 21,5 dm; 27,625 dm(0,25đ)

1,75

Phép tính đúng, lời giải sai không ghi điểm. Phép tính sai, lời giải đúng ghi điểm lời giải.

Sai đơn vị trừ toàn bài 0,5điểm

7

a. = 4,7 × (5,5 – 4,5) (0,5 điểm)

= 4,7 × 1 (0,25 điểm)

= 4,7 (0,25 điểm)

b. = 23,5 × (4,6 + 5,4) (0,5 điểm)

= 23,5 × 10 (0,25 điểm)

= 235 (0,25 điểm)

2 HS không sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để thực hiện phép tính thì không ghi điểm.

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Mời các bạn truy cập chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 5 để tải thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa học,… về làm thêm. Việc luyện thi qua nhiều đề thi sẽ giúp các em học tốt hơn, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 lớp 5 sắp tới. Chúc các em thi tốt.

Leave a comment