Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 có đáp án

0

Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 có đáp án và biểu điểm, hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo gồm kiểm tra đọc và kiểm tra viết, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng học Tiếng Việt 1.

1. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 1

1. Điền vần thích hợp vào ô trống:

a)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

b)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

2. Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải cho phù hợp:

a)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

b)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

3. Nối chữ với hình cho phù hợp:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 1

2. a) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

b) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b.

3. Nối chữ với hình:

a -» chim, b -» bướm, c -» ong, d -» cá cảnh.

3. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 2

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp:

a)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

b)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

3. Nối chữ với hình:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 2

1. Điền vần:

chùm nhãn, cái xẻng, nhà rông, bạn thân.

2. Nối chữ chó phù hợp:

a) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c.

b) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

3. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C, 4-D.

5. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 3

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: an, ia, ua, ưa

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: cái bàn, lá mía, trỉa ngô, ca múa, cửa sổ

c) Đọc thành tiếng các câu:

Mặt trời vừa lên cao, bản làng đã thức giấc.

Mọi người lên nương trỉa ngô.

d) Nối ô chư cho thích-hợp:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

ua hay ưa: cơn m… , gặt l..’.

iạ hay ai: m..’.. mai, gà r.’.. cánh

2. Kiểm tra viết

a) Vần: ia, ai, ao, ôi, iêu

b) Từ ngữ: ngôi sao, bia đá, đu quay, cánh diều

c) Câu: Nắng chiều buông xuống

Cánh diều bay lên Bay cao cao vút Trên nền trời xanh.

6. Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020- Đề 3

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điểm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điếm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiểu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nốì đúng:

ngọn gió — mát rượi; lá mía — xanh rờn;

bạn nhỏ — ca múa; bác thợ – cưa gỗ.

– Nối sai hoặc không nối được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: cơn mưa, gặt lứa, mỉa mai, gà rỉa cánh

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đứng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

–Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Ngoài những đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt trên, Tìm Đáp Án còn có Đề giao lưu học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3, gồm có hai phần trắc nghiệm và tự luận, các em sẽ được ôn tập kiến thức môn Tiếng Việt nâng cao hiệu quả.

Trên đây Tìm Đáp Án đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, TimDapAnxin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài tập Toán lớp 1 mà TimDapAntổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,….

Leave a comment