Bộ câu hỏi cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam

0

Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” nhằm giáo dục cho các em học sinh những giá trị truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước. Sau đây là Bộ câu hỏi cuộc thi, mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam

Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

A. Ngày 26/3/1941 tại Pắc Bó, Cao Bằng

B. Ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng

C. Ngày 22/12/1945 tại Ba Đình, Hà Nội

Câu 2: Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào?

A. Văn Lang

B. Âu Lạc

C. Đại Việt

Câu 3: Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược nào? Tại đâu?

A. Quân Nguyên Mông tại sông Bạch Đằng

B. Quân Thanh tại sông Bến Hải

C. Quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng

Câu 4: Hình ảnh lấy bông lau làm cờ nhắc chúng ta nhớ đến vị anh hùng nào?

A. Đinh Bộ Lĩnh

B. Đinh Công Trứ

C. Nguyễn Công Trứ

Câu 5: Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là ai?

A. Khải Định

B. Hàm Nghi

C. Bảo Đại

Câu 6: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? Do ai sáng tác?

A. Ngày 19/8/1945 tại thủ đô Hà Nội, do Văn Cao sáng tác.

B. Ngày 23/11/1940 tại cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến sáng tác.

C. Ngày 27/9/1940 tại khởi nghĩa Bắc Sơn do đồng chí Hoàng Văn Hán sáng tác.

Câu 8: Ai là tác giả của bài Quốc ca Việt Nam?

A. Nam Cao

B. Văn Cao

C. Phong Nhã

Câu 9: Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh thành nào của nước ta? (Tự luận)

Thành phố Đà Nẵng

Câu 10: Tỉnh Quảng Nam được giải phóng ngày, tháng, năm nào? (Tự luận)

24/3/1975

Câu 11: Tỉnh Quảng Nam được tái lập vào thời gian nào?

A. 25/12/1996

B. 01/01/1997

C. 29/9/2006

Câu 12: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. 15/5/1931

B. 26/3/1931

C. 15/5/1941

Câu 13: Ngày 09/01 hằng năm là ngày gì? (Tự luận)

Ngày học sinh, sinh viên

Câu 14: Đây là hai di sản văn hóa thế giới thuộc tỉnh nào của nước ta? (Tự luận)

Quảng Nam

Bộ câu hỏi cuộc thi Em yêu lịch sử Việt NamCuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam

Câu 15: “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” là câu nói nổi tiếng của ai?

A. Trần Hưng Đạo

B. Hồ Chí Minh

C. Phạm Văn Đồng

Câu 16: Tam Kỳ được công nhận là thành phố loại II vào thời gian nào?

A. 26/10/2005

B. 29/9/2006

C. 15/02/2016

Câu 17: Phường An Phú được thành lập ngày, tháng, năm nào?

A. 21/3/2002

B. 26/3/2002

C. 15/5/2011

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Biểu mẫu.

  • Một số câu hỏi về tập huấn trực tuyến LMS
  • Những câu hỏi thường gặp về Thẻ bảo hiểm y tế
Leave a comment