Bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán Tải nhiều

0

100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán Tải nhiều có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, ôn tập củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học kì 1 lớp 5 Tải nhiều

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

Câu 1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong số 769,85 chỉ:

A. 8 đơn vị

B. 8 phần mười

C. 8 chục

D. 8 phần trăm

Câu 2/ (0,5đ) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18

B. 2010,800

C. 20,108

D. 30,800

Câu 3/ (0,5đ) Tìm chữ số y, biết: 5,789 < 5,7y9

A. y = 6

B. y = 7

C. y = 8

D. y = 9

Câu 4/ (0,5đ) Tỉ số phần trăm của 3,2 và 4 là:

A. 4 %

B. 3,2 %

C. 8 %

D. 80 %

Câu 5/ (0,5đ) Ô-tô đi 100 km thì tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Vậy ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:

A. 35 lít

B. 0,35 lít

C. 1,75 lít

D. 17,5 lít

Câu 6/ (0,5đ) Với a = 0,01 thì 20,18 : a = ?

A. 2,018

B. 2018

C. 0,2018

D. 201,8

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,5đ)

Bài 1 (2 điểm) – Đặt tính rồi tính:

146,34 + 521,85

745,5 – 14,92

25,04 x 3,5

338,31: 63

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1,95 ha = …………….. …… m2

c) 201,8 dm = ………………………… m

b) 35,9 tấn = ………………………kg

d) 8cm2 9mm2 =………………………… cm2.

Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:

a/ 201,8 : x = 100 b/ X x 6,2 + X x 3,8 = 201,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 86,4m; chiều rộng kém chiều dài 5,4m. Tính diện tích mảnh đất đó?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 (1 điểm): Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 201,8 và số lớn gấp 3 lần số bé.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án môn Toán lớp 5 học kì 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong số 769,85 chỉ: B. 8 phần mười

2/ (0,5đ) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18

3/ (0,5đ) Tìm chữ số y, biết : 5,789 < 5,7y9 D. y = 9

4/ (0,5đ) Tỉ số phần trăm của 3,2 và 4 là: D. 80 %

5/ (0,5đ) Ô-tô đi 100 km thì tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Vậy ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là: C. 1,75 lít

6/ (0,5đ) Với a = 0,01 thì 20,18 : a = ? B. 2018

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,5đ)

Bài 1 (2 điểm) – Đặt tính rồi tính:

146,34 + 521,85 = 668,19

745,5 – 14,92 = 730,58

25,04 x 3,5 = 87,64

338,31: 63 = 5,37

Bài 2 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1,95 ha = 19500 m2

c) 201,8 dm = 20,18 m

b) 35,9 tấn = 35900 kg

d) 8cm2 9mm2 = 8,09 cm2.

Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:

a/ 201,8 : x = 100

x = 201,8 : 100

x = 2,018

b/ X x 6,2 + X x 3,8 = 201,7

X x (6,2 + 3,8) = 201,7

X x 10 = 201,7

X = 201,7 : 10

X = 20,17

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 86,4m; chiều rộng kém chiều dài 5,4m. Tính diện tích mảnh đất đó?

Tóm tắt: (0,25đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Nửa chu vi của mảnh đất đó là:

86,4 : 2 = 43,2 (m) (0,5đ)

Chiều rộng mảnh đất là: (43,2 – 5,4) : 2 = 18,9 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất là: 18,9 + 5,4 = 24,3 (m) (0,25đ)

Diện tích của mảnh đất đó là:

24,3 x 18,9 = 459,27 (m) (0,5đ)

Đáp số: S = 459,27 m (0,25đ)

Bài 5 (1 điểm): Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 201,8 và số lớn gấp 3 lần số bé.

Tóm tắt:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần). (0,25đ)

Số thập phân bé là: 201,8 : 4 = 50,45. (0,25đ)

Số thập phân lớn là: 201,8 – 50,45 = 151,35. (0,25đ)

Đáp số: Số bé: 50,45; Số lớn: 151,35 (0,25đ)

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Hàng của số thập phân

Số câu

1

             

1

 

Số điểm

0,5

             

0,5

 

Viết số thập phân

Số câu

1

             

1

 

Số điểm

0,5

             

0,5

 

So sánh số thập phân

Số câu

   

1

         

1

 

Số điểm

   

0,5

         

0,5

 

Tìm tỉ số phần trăm của 2 số

Số câu

   

1

         

1

 

Số điểm

   

0,5

         

0,5

 

Toán tỉ lệ

Số câu

       

1

     

1

 

Số điểm

       

0,5

     

0,5

 

Biểu thức chứa chữ & chia nhẩm STP

Số câu

       

1

     

1

 

Số điểm

       

0,5

     

0,5

 

Thực hiện các phép tính về số thập phân

Số câu

 

2

 

1

 

1

     

4

Số điểm

 

1,0

 

0,5

 

0,5

     

2,0

Đổi đơn vị đo: Độ dài, khối lượng, diện tích

Số câu

   

2

 

2

     

4

 

Số điểm

   

0,5

 

0,5

     

1,0

 

Tìm thành phần chưa biết

(tìm x) & chia nhẩm STP

Số câu

     

1

     

1

 

2

Số điểm

     

0,5

     

0,5

 

1,0

Chu vi, diện tích hình chữ nhật

Số câu

     

1

         

1

Số điểm

     

2,0

         

2,0

Giải toán tổng tỉ

Số câu

         

1

     

1

Số điểm

         

1,0

     

1,0

Tổng

Số câu

2

2

4

3

4

2

 

1

10

8

Số điểm

1,0

1,0

1,5

3,0

1,5

1,5

 

0,5

4,0

6,0

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 và bộ đề thi học kì 1 lớp 5 mới nhất. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment