Browsing Category

Biểu mẫu

Mẫu biên bản xác minh

Mẫu biên bản ghi chép về việc xác minh là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xác minh. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung xác minh… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi…