Browsing Category

Biểu mẫu

Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất

Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất là biểu mẫu được cá nhân giảng viên lập ra khi có nhu cầu nghỉ đột xuất mà không thông báo trước.  Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ thông tin cán bộ giảng viên, tên học phần, lớp, thời gian…

Sổ trực tuần giáo viên

Sổ trực tuần giáo viên giúp thầy cô theo dõi việc thực hiện nề nếp, thi đua của từng lớp trong suốt 1 tuần. Số trực tuần giáo viên có mẫu cho buổi sáng, buổi chiều, đồng thời cần ghi rõ tên giáo viên trực, lớp trực. Bên cạnh đó,…

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT

Từ ngày 15/01/2020, Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/11/2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường…

Sổ trực tuần cờ đỏ

Sổ trực tuần cờ đỏ giúp các sao đỏ dễ dàng theo dõi thi đua, việc thực hiện nề nếp của các lớp trong toàn khối cả tuần học. Bên cạnh đó, cũng có cả các tiêu chí đánh giá thi đua lớp để các em tham khảo. Với mẫu sổ cờ đỏ này chỉ cần…