Bật trình chiếu ảnh trong Windows 10

0

Một số lượng đáng kể người dùng PC thường cần trình chiếu ảnh. Hầu hết người dùng sử dụng ứng dụng Windows Photos Viewer hoặc Photos trong Windows 10 để xem trình chiếu ảnh.

Nhưng hầu hết người dùng không biết rằng bạn không cần phải mở Windows Photo Viewer, ứng dụng ảnh hoặc bất kỳ trình xem ảnh nào khác để bắt đầu trình chiếu các ảnh nằm trong một thư mục. Tóm lại, bạn không cần phải mở Windows Photo Viewer hoặc ứng dụng Photos theo cách thủ công để bắt đầu trình chiếu trong Windows 10.

Bắt đầu trình chiếu ảnh ngay từ File Explorer trong Windows 10

Có tính năng này trong Windows 10 (nó cũng có sẵn trong Windows 8) cho phép bạn bắt đầu trình chiếu ảnh ngay từ thư mục chứa ảnh của bạn, có nghĩa là bạn không phải mở trình xem ảnh theo cách thủ công rồi nhấp vào nút trình chiếu để bắt đầu trình chiếu.

Người dùng đã sử dụng File Explorer mà không thu nhỏ Ribbon có thể biết tính năng này, nhưng người dùng muốn sử dụng File Explorer với Ribbon thu nhỏ có thể chưa phát hiện ra tính năng này.

Làm theo hướng dẫn bên dưới để bắt đầu trình chiếu ảnh ngay từ File Explorer trong Windows 10.

Bước 1: Mở File Explorer và điều hướng đến thư mục chứa hình ảnh.

Bước 2: Sau khi mở thư mục, nhấp vào một tệp hình ảnh để chọn nó.

Bắt đầu trình chiếu ngay từ File Explorer trong Windows 10 pic01

Bước 3: Nhấp vào tab Quản lý trong Ribbon và sau đó nhấp vào tùy chọn Trình chiếu để bắt đầu trình chiếu tất cả các hình ảnh.

Bắt đầu trình chiếu ngay từ File Explorer trong Windows 10

Và nếu tab Quản lý bị thiếu hoặc hiện đang hiển thị, đó là do bạn chưa chọn tệp ảnh. Nhấp vào tệp hình ảnh trong thư mục để xem tab Quản lý.

Và nếu bạn chỉ muốn bao gồm những hình ảnh cụ thể, vui lòng chọn những hình ảnh bạn muốn xem trong trình chiếu và sau đó nhấp vào Tùy chọn trình chiếu.

Bật trình chiếu ảnh trong Windows 10

Hy vọng điều này sẽ giúp bạn!

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment