Bát trạch minh cảnh pdf

0

Bát trạch minh cảnh” chủ yếu dựa
vào niên mệnh, Tam nguyên của con người để phán đoán phương vị trạch cát
tương ứng với người người đó và phương cát lợi của các sự vật cụ thể
như giường, bếp… từ đó thấu đạt việc quan sát, phân tích dương trạch. Khi
tìm hiểu cuốn sách này, ngay cả những người mới học phong thuỷ, kiến
thức nông cạn cũng không những có thể hiểu rõ mà còn dễ dàng lý giải,
nhanh chóng nắm bắt được phương pháp cơ bản về dương trạch.

Để
giúp những người yêu thích và mới tìm hiểu phong thuỷ có thể dễ dàng
hiểu được cuốn sách này, trên cơ sở tiến hành hiệu đính cẩn thận nguyên
văn của “
Bát trạch minh cảnh.

 • Thích nghĩa: Dùng
  ngôn ngữ giải thích dễ hiểu để giải thích nguyên văn, giúp độc giả khi
  đọc có thể đối chiếu và dễ dàng lý giải những chữ khó hiểu và thuật ngữ
  khó ở nguyên văn.
 • Đồ minh hoạ: Đối với một số lý luận cơ sở
  chung trong phong thuỷ, người biên soạn sưu tập những bức tranh cổ, quý
  giá làm đồ hình.

Đồng thời, đối với lý luận số, tri thức phong
thuỷ, các cách cụ dương trạch mà cuốn sách đề cập đến, đều được phối hợp
với những đồ hình tham khảo, giúp độc giả có thể mường tượng rõ ràng.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.


Leave a comment