Bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng anh 9

0

Cuốn sách “Bài tập trắc nghiệm và Tự luận tiếng Anh 9” nằm trong bộ sách Bài tập trắc nghiệm và Tự luận tiếng Anh 6, 7, 8, 9 do Th.s Nguvễn Kim Hiển làm chủ biên, biên soạn nhằm tổng hợp các kiến thức tiếng anh trong chương trình lớp 9, đồng thời giúp học sinh nâng cao kiến thức và hoàn thiện các kĩ năng thông qua các dạng bài kiểm tra đa dạng, phong phú được sắp xếp theo chủ đề, phạm vi ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc.

Trong đó có phần dành cho học sinh đại trà và có phần nâng cao cho học sinh khá giỏi. Nội dung cùa sách bao gồm các phần chính như sau:


Các bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận (Objective and Subjective Tests). Bao gồm 10 bài kiềm tra tưorng ứng với 10 chủ điểm trong sách Tiếng Anh 9. Mỗi bài kiểm tra gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm tự luận và khách quan, được chia ra làm 4 mục:

  • Ngữ âm (Phonetics)
  • Từ vựng và Ngữ pháp (Vocabulary + Grammar)
  • Đọc hiếu (Reading)
  • Viết (Writing)

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY

Leave a comment