Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10

0

Cuốn sách “Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10” do Nguyễn Minh Hà chủ biên tập hợp các chuyên đề hay và khó của môn hình học, nhằm giúp các em ôn luyện nâng cao kiến thức, phát huy khả năng giải các bài toán hình học.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Leave a comment