Bài tập cuối tuần tiếng anh 5 tập 1

0

Cuốn sách “Bài tập cuối tuần tiếng anh 5 tập 1″ do Nguyễn Song Hùng (chủ biên) soạn thảo theo chương trình tiếng anh tiểu học mới của Bộ giáo dục và Đào tạo sẽ giúp các em ôn luyện, nâng cao khả năng giao tiếp, nâng cao vốn từ vựng, cấu trúc câu, từ đó hình thành tư duy giao tiếp trong mọi các tình huống cơ bản.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY

Leave a comment