Tuyền Mizen

Tuyền Mizen

Mình là Tuyền Sở thích của mình là đi du lịch và kinh doanh . Mình hay viết các bài viết chia sẻ về kinh nghiệm du lịch cũng như những trải nghiệm trong cuộc sống . Mong với những bài viết chia sẻ của mình tại https://themusicofstrangers.film/ sẽ giúp ích được cho mọi người

PRESS

PRESS "MUSICALLY DELIGHTFUL! A first-rate music film capturing a restless desire to communicate... the spirit of hybrid creativity is infectious." - John DeFore, Hollywood Reporter "AN IRRESISTIBLE KALEIDOSCOPE OF MUSIC AND...

Read more
Page 1 of 2 1 2