Hợp Âm Niềm riêng

1. Niềm riêng xin giấu trong men rượu sầu Bao năm yêu dấu sao nay mịt mờ Để bây giờ tình quá ơ thờ Dấu yêu nào chìm xa ngút ngàn Chiều hoang mang yêu thương…