Hợp Âm Lỗi hẹn

1. Sao anh lỗi hẹn để em chờ mong Đường khuya đơn bóng sương nhạt ánh trăng Lòng mình còn thương nhau không Lời thề bền duyên trăm năm Ước nguyện còn hay…