ASAP Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Viết Tắt ASAP Tiếng Anh

0

ASAP là gì? Ý nghĩa của từ viết tắt tiếng Anh ASAP

càng sớm càng tốt Một trong những từ viết tắt tiếng Anh mà chúng ta gặp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày mà tôi chắc rằng ai cũng biết ý nghĩa của từ viết tắt này. Qua tìm hiểu thì mình sẽ biết được ý nghĩa thực sự của từ này, hôm nay mình sẽ giải thích ngay cho các bạn ý nghĩa của nó.

ASAP là gì?

càng sớm càng tốt là từ viết tắt của: “As soon as well” có nghĩa là càng sớm càng tốt, nghĩa là về một việc gì đó đòi hỏi bạn phải làm càng nhanh càng tốt. Những việc đúng với nghĩa của từ này là chữa bệnh, làm việc, … càng sớm càng tốt.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment