ACC Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ ACC

0

Hiện nay, trên mạng xã hội đang tìm kiếm ý nghĩa của từ viết tắt ACC Tuy nhiên, có rất nhiều kết quả trả lời sai nghĩa của từ ACC. Blog Themusicofstrangers sẽ giải thích rõ nghĩa của từ ACC để mọi người tìm hiểu và biết chính xác ACC Nó là gì.

Ý nghĩa của từ ACC

Trong khi chơi game, lướt Facebook, Zalo, mọi người thường thấy từ ACC nghĩa là gì, ACC nghĩa là gì?

ACC là từ viết tắt của từ này Tài khoản nghĩa là: Tài khoản.

Ví dụ: tài khoản game, tài khoản Facebook, tài khoản Zalo, …

Từ Account cũng gần như đồng nghĩa với từ Nick. Được sử dụng nhiều trong Game nhưng nói chung là tài khoản. Theo bạn, ACC là gì?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment