990 thành ngữ Toeic căn bản

0

Cuốn sách “990 thành ngữ Toeic căn bản” của tác giả Diễm Ly – Hoàng Thanh để giúp các em học sinh nắm vựng dạng bài tập về thành ngữ, đó là một dạng bài tập hay gặp trong các kỳ thi Toeic. Sách tập hợp các cụm từ thường gặp, giúp các em tự tin nghe các đoạn văn, cũng như làm các bài tập một cách nhanh chóng khi đã hiểu được nghĩa của chúng.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Leave a comment