7 Công cụ Chỉnh sửa PDF miễn phí tốt nhất

0

3. Trình chỉnh sửa PDF trực tuyến PDFescape

PDFescape.

PDFescape là một trình chỉnh sửa PDF trực tuyến tuyệt vời với rất nhiều tính năng. Nó miễn phí 100% miễn là PDF không vượt quá 100 trang hoặc kích thước 10 MB.

Những gì chúng tôi thích:

  • Hoạt động trực tuyến thông qua trình duyệt web của bạn
  • Rất nhiều công cụ được cung cấp
  • Cho phép bạn thêm văn bản và hình ảnh của riêng mình
  • Có thể xóa và thêm các trang PDF

Những gì chúng tôi không thích:

  • Không thể chỉnh sửa văn bản hiện có
  • Không chỉnh sửa các tệp PDF lớn

Làm việc với: Bất kỳ hệ điều hành nào

Đi tới PDFescape

Cách bạn được phép chỉnh sửa tệp PDF trên trang web này không có nghĩa là bạn thực sự có thể thay đổi văn bản hoặc chỉnh sửa hình ảnh, nhưng bạn có thể. hơn nữa văn bản, hình ảnh, liên kết, biểu mẫu, v.v.

Công cụ văn bản có thể tùy chỉnh rất nhiều để bạn có thể chọn kích thước, kiểu phông chữ, màu sắc, căn chỉnh và làm cho văn bản in đậm, gạch chân hoặc nghiêng.

Bạn cũng có thể vẽ trên PDF, thêm ghi chú dính, nhập văn bản, đặt dấu cách vào bất cứ thứ gì bạn muốn để biến mất và chèn các dòng, dấu kiểm, mũi tên, hình bầu dục, hình tròn, hình dạng cập nhật và nhận xét.

PDFescape cho phép bạn xóa các trang riêng lẻ khỏi PDF, xoay trang, cắt các phần của trang, sắp xếp lại thứ tự các trang và thêm nhiều trang từ các tệp PDF khác.

Bạn có thể tải lên tệp PDF của riêng mình, dán URL vào tệp PDF trực tuyến và tạo tệp PDF của riêng bạn từ đầu.

Khi chỉnh sửa xong, bạn có thể tải tệp PDF xuống máy tính của mình mà không cần tạo tài khoản người dùng. Bạn chỉ cần có tài khoản nếu muốn lưu tiến trình của mình trực tuyến mà không cần tải xuống PDF.

PDFescape có một trình chỉnh sửa PDF ngoại tuyến được gọi là PDFescape Editor, nhưng nó không miễn phí.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment