23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal

0

Tải cuốn sách “23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh toán 12″ do Nguyễn Chiến tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được các kỹ thuật để giải nhanh các bài toán trắc nghiệm trên máy tính cầm tay Casio

Tổng hợp 23 kỹ thuật sử dụng máy tính Casio để giải toán 12 bao gồm: 

 •  Kĩ thuật 1. Tính đạo hàm bằng máy tính
 •  Kĩ thuật 2. Kĩ thuật giải nhanh bằng MTCT trong bài toán đồng biến, nghịch biến
 •  Kĩ thuật 3. Tìm cực trị của hàm số và bài toán tìm tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm cho trước
 •  Kĩ thuật 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba
 •  Kĩ thuật 5. Tìm tiệm cận
 •  Kĩ thuật 6. Kĩ thuật giải nhanh bài bài toán tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm số trên [a;b]. Sử dụng tính năng bảng giá trị TABLE
 •  Kĩ thuật 7. Kĩ thuật giải nhanh bài bài toán tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm số. Sử dụng tính năng SOLVE
 •  Kĩ thuật 8. Kĩ thuật lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 •  Kĩ thuật 9. Kĩ thuật giải bài toán tương giao đồ thị hàm số
 •  Kĩ thuật 10. Tìm nghiệm của phương trình
 •  Kĩ thuật 11. Tìm số nghiệm của phương trình mũ – logarit
 •  Kĩ thuật 12. Tìm nghiệm bất phương trình mũ – logarit
 •  Kĩ thuật 13. Tính giá trị biểu thức mũ – logarit
 •  Kĩ thuật 14. So sánh lũy thừa các số, tìm số chữ số của một lũy thừa
 •  Kĩ thuật 15. Tính nguyên hàm
 •  Kĩ thuật 16. Tính tích phân và các ứng dụng tích phân
 •  Kĩ thuật 17. Tìm phần thực, phần ảo, Môđun, Argument, số phức liên hợp
 •  Kĩ thuật 18. Tìm căn bậc hai số phức
 •  Kĩ thuật 19. Chuyển số phức về dạng lượng giác
 •  Kĩ thuật 20. Biểu diễn hình học của số phức. Tìm quỹ tích điểm biểu diễn số phức
 •  Kĩ thuật 21. Tìm số phức, giải phương trình số phức. Kĩ thuật CALC và CALC: 100 0,01i
 •  Kĩ thuật 22. Giải phương trình số phức dùng phương pháp lặp New-tơn
 •  Kĩ thuật 23. Tính tích vô hướng có hướng véc-tơ

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Leave a comment