17 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 – Đặng Thành Nam

0

Cuốn sách “17 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9” do Đặng Thành Nam biên soạn nhằm giúp các em học sinh khá, giỏi nắm chắc các chuyên đề trong chương trình toán 9. Sách bao gồm lý thuyết cho từng chuyên đề, bài tập minh họa và bài tập áp dụng để các em vận dụng các kiến thức đã học.

17 Chuyên đề hay Bồi dưỡng HSG Môn Toán lớp 9 gồm các chuyên đề sau:

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐA THỨC

CHUYÊN ĐỀ 2: LUỸ THỪA BẬC N CỦA MỘT NHỊ THỨC

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN

CHUYÊN ĐỀ 4: TÍNH CHIA HẾT ĐỐI VỚI ĐA THỨC

CHUYÊN ĐỀ 5: SỐ CHÍNH PHƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ 6: ĐỒNG DƯ THỨC

CHUYÊN ĐỀ 7: CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC HỮU TỈ

CHUYÊN ĐỀ 8: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỊNH LÍ TA-LET

CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỊNH LÍ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

CHUYÊN ĐỀ 10: CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

CHUYÊN ĐỀ 11: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO

CHUYÊN ĐỀ 12: VẼ THÊM ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐỂ TẠO NÊN CÁC ĐOẠN THẲNG TỈ LỆ

CHUYÊN ĐỀ 13: BỔ ĐỀ HÌNH THANG VÀ CHÙM ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY

CHUYÊN ĐỀ 14: SỬ DỤNG CÔNG THỨC DIỆN TÍCH ĐỂ THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

CHUYÊN ĐỀ 15: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC

CHUYÊN ĐỀ 16: BẤT ĐẲNG THỨC

VÀ CÁC BÀI TOÁN THI VÀ ĐỀ THI THỬ.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Leave a comment